Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bliv medlem

Har du lyst til at blive medlem af LAG Ikast-Brande og bidrage til at sætte skub i udviklingen? Det er helt gratis!

Vi er glade for, at du overvejer at indmelde dig som medlem i LAG Ikast-Brande.

Du kan indmelde dig ved at udfylde og indsende denne indmeldelsesformular til fritid@ikast-brande.dk.

Som medlem af LAG Ikast-Brande har du krav på information om, hvordan vi i den lokale aktionsgruppe behandler dine medlemsoplysninger. Læs mere i fold-ud boksen herunder:

LAG Ikast-Brandes formål med at indhente oplysninger
Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling mv.

LAG Ikast-Brande opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. LAG Ikast-Brande sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen.

Afgivelse af oplysninger
Det er et krav for at blive medlem af LAG Ikast-Brande, at du underskriver samtykkeerklæringen og udfylder samtlige oplysninger på indmeldelsesformularen.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i LAG Ikast-Brandes medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Ret til indsigt og berigtigelse
Ved at henvende dig til LAG Ikast-Brande, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen.

Ret til at få slettet oplysninger
Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da vi ikke må registrere oplysninger om dig uden dit samtykke.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156