Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingsstrategi

LAG Ikast-Brandes overordnede mål er, at Ikast-Brande Kommune i 2020 er et attraktivt sted at bo og leve, at arbejde og drive erhverv.

Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune er i 2020 karakteriseret ved forøgede jobmuligheder, iværksætteri, vækst, nærhed faciliteter og aktiviteter samt en styrket evne til at samarbejde innovativt på tværs af foreninger, virksomheder, lokalsamfund og kommuner til gavn for alle i området.

I LAG Ikast-Brande arbejder vi for at realisere dette i Ikast-Brande Kommune ved at fokusere på følgende visioner og målsætninger:

Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked
Målsætning 1.1 - fremme etableringen nye virksomheder og iværksætteri
Målsætning 1.2 - fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder
Målsætning 1.3 - fremme udviklingen af eksisterende virksomheder med vækstpotentiale

Vision 2: attraktive lokalområder og styrkelse af bosætningen
Målsætning 2.1 - styrke udviklingen af og sammenhængen mellem servicefaciliteter og aktivitetstilbud
Målsætning 2.2 - fremme muligheden for oplevelser i naturen
Målsætning 2.3 - styrke synliggørelsen af bosætningsmulighederne i IBK
Målsætning 2.4 - fremme forskønnelse af lokalområderne

Dit projekt skal enten bidrage til at opfylde Vision 1 eller Vision 2 i Udviklingsstrategien. Du skal redegøre for, hvordan dit projekt bidrager til dette, når du udarbejder din ansøgning i PROMIS.

Udviklingsstrategien for 2014-2020 blev godkendt af følgende offentlige myndigheder:

  • Ikast-Brande Kommune den 17-11-2014
  • Region Midtjylland den 18-11-2014
  • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 18-12-2014

Læs LAG Ikast-Brande lokale udviklingsstrategi for perioden 2014-2020

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156