Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

OM OS

LAG Ikast-Brande har hjemsted i Ikast-Brande Kommune og er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne i samarbejde med og på tværs af lokale aktører, borgere, foreninger, virksomheder m.m.

LAG Ikast-Brande kan indstille projekter til tilsagn om tilskud hos Erhvervsstyrelsene (ERST). Der er både støttekroner fra staten og EU, samt støttekroner fra Ikast-Brande Kommune i puljen.

Hvert år modtager vi midler, som skal være med til at skabe nye arbejdspladser og attraktive lokalområder samt en styrkelse af bosætningen i landdistrikterne.

Udviklingsstrategien er skrevet af bestyrelsen, i samarbejde med borgerne i kommunens landdistrikter og er godkendt af Erhvervsstyrelsen og Byrådet i Ikast-Brande Kommune.

Alle borgere i Ikast-Brande Kommune kan helt gratis melde sig ind i foreningen og dermed få indflydelse på landdistriktsudviklingen.

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
                                      9960 4154                          9960 4156