Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingsstrategi

LAG Ikast-Brandes udviklingsstrategi danner rammen om foreningens arbejde og uddeling af tilskudsmidler for perioden 2014-2020.


Hvis du vil opnå tilskud fra LAG Ikast-Brande, skal dit projekt kunne henføres til én af vores to visioner og projektet skal bidrage til at opnå én eller flere af de målsætninger, som bestyrelsen har fastlagt i udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien er udarbejdet af LAG Ikast-Brandes bestyrelse i 2014 og er godkendt af vores medlemmer, Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL).

Læs udviklingsstrategien her

 

LAG Ikast-Brande 
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

LAG Koordinator | Karsten Sommer | kakso@ikast-brande.dk | 9960 4154
LAG Assistent     |Lasse Østergaard | laros@ikast-brande.dk   | 9960 4156