Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedtægter

Vedtægterne blev fastlagt på den stiftende generalforsamling den 21. august 2014 og er lavet ud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters anbefalinger og bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.

Det betyder blandt andet at lovgrundlaget har forrang for vedtægterne - de kan med andre ord konsekvensrettes, hvis ministeriet beslutter det.

Vedtægterne kan åbnes i infoboksen til højre på denne side.

LAG Ikast-Brande 
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

LAG Koordinator | Karsten Sommer | kakso@ikast-brande.dk | 9960 4154
LAG Assistent     |Lasse Østergaard | laros@ikast-brande.dk   | 9960 4156