Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

GENERELT OM TILSKUD

Vi er glade for, at du kunne tænke dig at søge tilskud til dit kommende LAG-projekt. Inden du udarbejder din ansøgning, bør du kontakte os for at sikre, at dit projekt kan støttes.

Tilskudsmidler

LAG Ikast-Brande modtager én gang årligt en tilskudsramme fra EU/Ehvervsstyrelsen, som vi kan anvende til at støtte projekter. Vi kan yde støtte til dit projekt, hvis vi vurderer, at det bidrager til at opfylde vores lokale udviklingsstrategi for perioden 2014-2020.

Foruden disse midler, så modtager vi også en ramme fra Ikast-Brande Kommune som kan supplere midlerne fra EU/Erhvervsstyrelsen.

Læs LAG Ikast-Brandes lokale udviklingsstrategi for 2014-2020.

Ansøgningsfrister

LAG Ikast-Brande har tre årlige ansøgningsfrister. Umiddelbart efter hver ansøgningsfrist samles bestyrelsen for at drøfte projekterne og for at beslutte om projektet skal indstilles til helt- eller delvist tilskud eller om der skal gives et afslag.

Se LAG Ikast-Brandes ansøgningsfrister for 2019.

Tilsagn

Når bestyrelsen for LAG Ikast-Brande har behandlet din ansøgning - og besluttet, at indstille projektet til tilskud - så sendes projektet videre til legalitetskontrol hos Erhvervsstyrelsen. Legalitetskontrollen viser, om dit projekt ligger inden for bekendtgørelsens rammer.

Når Erhvervsstyrelsen har færdiggjort kontrollen, så sender de det endelige tilsagnsbrev til dig.

Tilsagnsbrevet indeholder alle de krav, som du skal være opmærksom på både før, under og efter projektforløbet, så læs tilsagnsbrevet meget grundigt igennem.

Igangsætningstilladelse (det er for egen regning og risiko)

LAG Ikast-Brande kan give en igangsætningstilladelse, så du kan igangsætte dit projekt inden bestyrelsen har behandlet det og dermed også inden, at projektet har fået det endelige tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.

Hvis din ansøgning godkendes, så vil du kunne få tilskud til de projektudgifter, du har afholdt i mellemtiden. Husk dog på, at såfremt dit projekt ikke modtager tilsagn om tilskud, så skal du selv betale de mellemliggende udgifter.

Udbetaling

Når dit projekt er færdigt og alle udgifter er betalte, så skal du sende en udbetalingsanmodning til LAG Ikast-Brande. Vi gennemgår projektet og skal også foretaget en fysisk besigtigelse af projektet, hvor du skal være til stede.

Bemærk, at du først kan få dit tilskud udbetalt, når projektet står færdigt og sagsbehandlingen af din udbetalingsanmodning er gennemført.

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156