Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

TILSKUD

Før du går i gang med at skrive din ansøgning, så bør du tage kontakt til koordinatoren.
LAG Ikast-Brande har ansøgningsfrist 3 gange om året.

For at modtage LAG-støtte skal dit projekt bidrage til at opnå de mål (indsatsområder), som bestyrelsen har sat i udviklingsstrategien. Det er derfor en god idé at starte med at læse udviklingsstrategien igennem - du kan finde den her.

Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra en række prioriteringskriterier, som fastlagt nationalt, dog med en lokal vægtning.

Da det tilskud vi uddeler kommer bl.a. kommer fra Erhvervsstyrelsen/EU, så er der mange regler, der skal overholdes. Vi beskriver de væsentligste herunder, men vi du se dem alle sammen, skal du læse ministeriets vejledning om tilsagn og udbetaling.

Åben "den lange" vejledning
Åben "den korte" vejledning

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger indsendes via systemet PROMIS. Du skal oprette dig som bruger og vælge "LAG Ikast-Brande" som den LAG du ansøger under. Herefter kan du starte på din ansøgning, stoppe undervejs, logge ind igen senere, rette osv.

Når du vurderer, at din ansøgning er færdig, så indsender du den via PROMIS.

Åben PROMIS

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet fra LAG kan højest være på 50% af det samlede projektbudget og højest 40% for fødevarevirksomheder. Du skal minimum søge om et tilskud på 50.000 kr. så dit budget skal altså mindst være på 100.000 kr. (dermed 125.000 kr. for fødevarevirksomheder).

Hvad kan der søges tilskud til?

Du kan som udgangspunkt søge støtte til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre dit projekt. Det kan fx være materialer og inventar, udgifter til håndværkere eller til projektansættelser.

Hvis projektet er almennyttigt, kan frivilligt arbejde også tælle med i projektets samlede budget til 100 kr. pr. time. Frivilligt arbejde tæller så både som en udgift i projektet, men også som en del af ansøgers egenfinansiering.

Det er et krav at alle erhvervsprojekter vedlægger en forretningsplan. Find inspiration til forretningsplanen på virk.dk her eller tag kontakt til Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande.

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

Du kan som udgangspunkt ikke få tilskud til almindelig drift og vedligehold, køb af fast ejendom, landbrugsvirksomhed, leasing mv.

Det er et krav at produktive investeringer i et LAG-støttet projekt opretholdes i minimum fem år.

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
                                      9960 4154                          9960 4156