Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøg i PROMIS

Du skal udarbejde din ansøgning digitalt i PROMIS. Start med at oprette din bruger og opret en ansøgning. Du får hurtigt en fornemmelse af de oplysninger du skal afgive, men prøv dig frem, du kan ikke gøre noget forkert, så længe din ansøgning ikke er endeligt indsendt.

Vi kan hjælpe dig undervejs

Når du har oprettet din bruger og oprettet din ansøgning, så vil den være synlig for LAG Ikast-Brande (administrationen) selvom det stadig er en kladde. Det vil sige, at vi kan følge med i dit projekt mens du er i skrivefasen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de enkelte punkter i ansøgningsprocessen, så vil vi forsøge at vejlede dig, så du kan komme videre.

Hvis du falder over en formulering eller et ord og hvor det ikke er tydeligt for dig, hvad formuleringen betyder, eller hvad definitionen af ordet er, så prøv at slå op i projektvejledningen og kig i indholdsfortegnelsen eller brug CTRL+F for at søge på et konkret ord.

Åben projektvejledningen (den fuldkomne udgave)

Åben projektvejledningen (den korte udgave)

Når du mener, at din ansøgning er færdig, så trykker du på "Indsend ansøgning", hvorefter vi modtager besked om, at der nu ligger en ny ansøgning klar. Vi gennemgår ansøgningen, både i forhold til indhold og i forhold til særlige bilagskrav og vender tilbage til dig, hvis vi har spørgsmål.

Når du har indsendt din ansøgning, modtager du desuden et kvitteringsbrev. Kvitteringsbrevet kan indeholde en igangsætningstilladelse, som giver dig lov til at påbegynde dit projekt fra en given dato forud for LAG bestyrelsens behandling, men altid for egen regning og risiko.

Start din ansøgning i PROMIS

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156