Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dit projekt

Der er nogle helt konkrete krav, som dit projekt skal opfylde før du kan opnå tilsagn om tilskud. På denne side finder du de vigtigste krav, som du skal være opmærksom på.

Tilskudsprocent og projektudgifter

Du kan ansøge om op til maksimalt 50 % i tilskud til dit projekt, dog mindst 50.000 kr., hvilket også betyder at dit projekt skal have godkendte udgifter for mindst 100.000 kr. for at kunne komme i betragtning til tilskud. Derudover skal du kunne dokumentere, at du selv kan finansiere den øvrige del af projektet - altså de sidste 50 %.

Ansøger du som fødevarevirksomhed, så kan du ansøge om op til maksimalt 40 % i tilskud af dit projekt, som så skal have godkendte udgifter for mindst 125.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en tjek-liste som er god at have ved hånden, både før, under og efter dit projekt.

Åben tjek-liste til projektholdere

Dit projekt skal bidrage til at opfylde vores visioner og mål

Bestyrelsen for LAG Ikast-Brande vurderer dit projekt på en række parametre og særligt, hvorvidt dit projekt forventes at bidrage til at opfylde vores lokale udviklingsstrategi. Det er en god ide, at du har læst strategien igennem inden du udarbejder din ansøgning.

Læs LAG Ikast-Brandes lokale udviklingsstrategi for perioden 2014-2020

Dit projekt hører enten under Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked eller Vision 2: Attraktive lokalområder og styrkelse af bosætningen.

Tilbud og rimelige priser

Du skal være meget omhyggelig og sikre, at du har indhentet mindst to direkte og sammenlignelige tilbud på alle projektudgifter over 50.000 kr. ekskl. moms. Med udtrykket "direkte og sammenlignelige tilbud" menes, at tilbudsgivere skal have afgivet sine tilbud på et ens grundlag.

Du må gerne vælge det dyreste tilbud i dit projekt, men du kan kun få tilskud til det billigste - differencen skal du selv betale.

Læs mere om reglerne for tilbud
- Punkt 2.8 fra side 21 

Åben skema til registrering at modtagne tilbud
- anvende både ved rimelige priser og udbud og vedhæftes i PROMIS

Hvis dit projekt er et bygge- og anlægsprojekt på over 300.000 kr. ekskl. moms, så bør du være opmærksom på, at tilbud skal indhentes via underhåndsbud eller licitation. Kontakt os herom.

Faktura og betalingsdokumentation

Når du køber en vare eller en tjenesteydelse, så skal du sikre dig, at den efterfølgende faktura er stilet til personen/foreningen/virksomheden, der står som projektets ansøger. Du skal nummere og gemme fakturaen og dokumentation for, at fakturaen er betalt af projektets ansøger.

Hvis en anden skal mellemfinansiere udgifterne i dit projekt, gælder der særlige krav. Læs mere om mellemfinansiering i vejledningen.

Projektperiode

Når du udarbejder din ansøgning skal du angive, i hvilken periode dit projekt forventes gennemført. Du kan maksimalt angive en 2-årig projektperiode. Du må kun afholde og betale projektrelaterede udgifter inden for din projektperiode.

Hvis du eksempelvis først betaler en faktura, efter din projektperiode er udløbet, så vil du ikke få tilskud til udgiften.

Projektændringer

Hvis du ønsker at ændre i dit projekt, så kontakt os inden du foretager ændringen. Det kan være, at ændringen skal godkendes af os, inden den effektueres. Hvis du ikke kontakter os, risikerer du at miste hele eller dele af dit tilsagn om tilskud.

Der er flere krav som du skal opfylde, alt afhængig af, hvilke type af udgifter der er indeholdt i dit projekt. Husk dog, at dit tilsagnsbrev indeholder samtlige krav til dit projekt.

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156