Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forundersøgelse/forprojekt

Du kan få tilskud til en forundersøgelse/et forprojekt, som kan hjælpe dig med at afdække mulighederne i dit ordinære projekt. Dit tilskud skal dog betales tilbage, hvis dit ordinære projekt ikke modtager endeligt tilsagn.

Måske står du med en ide til et (ordinært) LAG-projekt, men har brug for mere viden inden du går i gang.

I så fald, så har du mulighed for at ansøge LAG Ikast-Brande om op til 25.000 kr. (inklusiv moms) til at gennemføre en forundersøgelse/et forprojekt.

En forundersøgelse eller et forprojekt er en analyse eller en proces, som danner baggrund for nye initiativer eller projekter, som på sigt skal udvikle sig til et konkret og ordinært LAG-projekt.

Bemærk, at det kun er almennyttige projekter under Vision 2: Attrakrive lokalområder og styrkelse af bosætningen, som kan ansøge om tilskud til en forundersøgelse/et forprojekt.

Du skal udarbejde en ansøgning - uden om PROMIS - som indeholder følgende:

  • Formålet med forundersøgelsen/forprojektet
  • Beskrivelse af forundersøgelsen/forprojektet
  • Et udspecificeret budget for forundersøgelsen/forprojektet
  • En tids- og aktivitetsplan over forundersøgelsens/forprojektets
  • En kort redegørelse for det ordinære projekt, som forundersøgelsen/forprojektet skal gå forud for.

LAG Ikast-Brande kan støtte din forundersøgelse/dit forprojekt med op til 25.000 kr. og uden krav om medfinansiering fra din side.

LAG Ikast-Brande kan desuden stille forudsætninger for forprojektet samt angive, hvilket fokus bestyrelsen forventes at have i sin behandling, såfremt forundersøgelsen/forprojektet giver anledning til fremsendelse af en ordinær LAG ansøgning.

Når du har gennemført forundersøgelsen/forprojektet skal du indsende faktura,  betalingsdokumentation samt produktet af dit projekt (analyse, rapport), hvorefter dit tilskud vil blive udbetalt.

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156