Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ændringer i projekt eller budget

Hvis du ønsker at foretage ændringer i dit projekt, af enten indhold eller budget eller ønsker du at overdrage dit projekt til en anden aktør, så skal ændringerne først godkendes af LAG Bestyrelsen og Erhvervsstyrelsen før ændringen kan godkendes - ellers risikerer du at tilsagnet til dit projekt bortfalder.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om ændring af dit projekt, eller hvordan du gør det, så kontakt sekretariatet.

Vi anbefaler, at du læser vejledningens punkter om hhv. projektændringer og budgetændringer. Vejledningen finder du via linket herunder:

Åbn info til projektansøgere og tilskudsmodtagere.

 

LAG Ikast-Brande 
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

LAG Koordinator | Karsten Sommer | kakso@ikast-brande.dk | 9960 4154
LAG Assistent     |Lasse Østergaard | laros@ikast-brande.dk   | 9960 4156