Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udbetaling af projekttilskud

Hvornår kan tilskuddet udbetales

Man kan søge sit LAG-tilskud udbetalt, når projektet er gennemført og alle udgifter er afholdt og betalt inden for den projektperiode, som Erhvervsstyrelsen har godkendt og som står i dit tilsagn.

Når du søger dit tilskud udbetalt er der en række skemaer du skal udfylde, ligesom vi skal have kopi af alle bilag samt betalingsdokumentation. Ansøgningen om udbetaling skal sendes elektronisk til sekretariatet som formidler videre til Erhvervsstyrelsen.

Inden vi sender afslutningsmaterialerne videre til Erhvervsstyrelsen skal vi også ud og besigtige dit projekt.

Du kan sende materialerne til enten LAG Koordinatoren eller LAG Assistenten (se kontaktoplysninger til højre.

Udbetalingsmaterialer

Du finder alle de relevante skemaer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

LAG Ikast-Brande anbefaler, at du kontakter os i god tid før din projektperiode udløber, så vi sikrer at projektet bliver afsluttet tilfredsstillende og rettidigt.

Du skal kunne fremvise følgende dokumenter ved afslutning af projektet:

 • Udbetalingsanmodning og underskrift
 • Slutrapport og underskrift
 • Fakturaer (skal være stilet til tilsagnshaver)
 • Betalingsdokumentation (dokumentation for betaling af fakturaer)
 • Billeddokumentation for skiltning
 • Dokumentation for brug af relevante logo'er på tryksager mv.
 • Eventuelle tilladelser (fx byggetilladelse, landzonetilladelse mv.)
 • Timesedler for frivilligt arbejde (hvis relevant)
 • Timeregnskab for projektansatte (hvis relevant)
 • Ansættelseskontrakter for projektansatte (hvis relevant)
 • De-minimis erklæring (for erhvervsprojekter)
 • Dokumentation for anden (offentlig) tilskud til projektet

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
                                      9960 4154                          9960 4156