; ; LAG Ikast-Brande
WCAG AA
WCAG AAA

Ret disse farver for at gemme:

Primær

Sekundær

Primær dekorativ

Sekundær dekorativ

Footer

Tag

Link

Custom

Gå til hovedindhold

Indkaldelse til generalforsamlinger 2023 i både ny og "gammel" LAG

LAG Ikast-Brande er i øjeblikket to foreninger, hvor den ene forening dækker program perioden 2014-2020 og den anden 2023-2027. Der skal holdes generalforsamlinger i begge foreninger.

LAG Ikast-Brande indkalder hermed til to generalforsamlinger torsdag den 27. april 2023 på Hjertet, Vestergade 65, 7430 Ikast.

Den første generalforsamling vedrører den "gamle" LAG og begynder kl. 17.00.
Den anden generalforsamling vedrører den nye LAG og begynder forventeligt ca. kl. 18.00

Tilmelding skal ske til e-mail: laros@ikast-brande.dk senest den 19. april 2023 af hensyn til forplejning. Der vil være mulighed for en sandwich eller lignende mellem generalforsamlingerne.

Dagsorden til generalforsamling i den "gamle" LAG:
17.00 - ca. 18.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
 5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf
 7. Forslag til afvikling af LAG Ikast-Brande 2014-2020
 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (såfremt "Forslag til afvikling af LAG Ikast-Brande 2014-2020" nedstemmes)

På valg er:

 • Karina Faartoft
 • Henning Berg
 • Knud Stilling
 • Niels-Jørgen Hansen
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (formand Bent Hulegård Jensen, e-mail: bhj@plan.aau.dk).

Kun registrerede fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Gratis medlemskab kan ske ved at kontakte LAG-assistent Lasse Østergaard på e-mail laros@ikast-brande.dk.

Tilmelding senest 19. april 2023 til laros@ikast-brande.dk.

Dagsorden til generalforsamling i den nye LAG:
Ca. 18.00 - 19.30

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
 5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf
 6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

 • Niels-Jørgen Hansne
 • Anja Isgaard
 • Kaj Jeppesen
 • Hanne Pedersen
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (forperson Henning Berg, e-mail: henning.berg@live.dk).

Kun registrerede fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Gratis medlemskab kan ske ved at kontakte LAG-assistent Lasse Østergaard på e-mail laros@ikast-brande.dk.

Tilmelding senest 19. april 2023 til laros@ikast-brande.dk.

Ny bestyrelse for LAG Ikast-Brande i perioden 2023-2027

Torsdag den 18. august 2022 blev der afholdt stiftende generalforsamling i LAG Ikast-Brande. Generalforsamlingen blev afviklet i de smukke lokaler og omgivelser ved Ejstrupholm Retreatcenter.

Følgende bestyrelse blev valgt:

Henning Berg, Nørre Snede, Forperson
Karina Faartoft, Blåhøj
Anja Isgaard, Nørre Snede
Niels-Jørgen Hansen, Hampen
Knud Stilling, Engesvang
Kaj Jeppesen, Bording
Hanne Pedersen, Klovborg

Repræsentanter fra offentlige myndigheder:

Lotte Stoltenborg, Brande (udpeget af Ikast-Brande byråd)
Anne Marie Søe Nørgaard (udpeget af Region Midtjylland)

1. og 2. suppleant

Britt Jensen, Ejstrupholm (1. suppleant)
Joan Højlund, Engesvang (2. suppleant)

Skov i Nørre Snede

LAG Ikast-Brande

LAG Ikast-Brande er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i Ikast-Brande Kommunes lokalsamfund ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.