; ; LAG Ikast-Brande
Gå til hovedindhold

Ny bestyrelse for LAG Ikast-Brande i perioden 2022-2027

Torsdag den 18. august 2022 blev der afholdt stiftende generalforsamling i LAG Ikast-Brande. Generalforsamlingen blev afviklet i de smukke lokaler og omgivelser ved Ejstrupholm Retreatcenter

Dagsordenen var:

1. Velkomst og orientering om LAG etablering for perioden 2022-2027
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Beslutning om godkendelse til forslag til vedtægter
6. Valg af forperson
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af registreret revisor
9. Eventuelt

Følgende bestyrelse blev valgt:

Henning Berg, Nørre Snede, Forperson
Karina Faartoft, Blåhøj
Anja Isgaard, Nørre Snede
Niels-Jørgen Hansen, Hampen
Knud Stilling, Engesvang
Kaj Jeppesen, Bording
Hanne Pedersen, Klovborg

Repræsentanter fra offentlige myndigheder:

Lotte Stoltenborg, Brande (udpeget af Ikast-Brande byråd)
Anne Marie Søe Nørgaard (udpeget af Region Midtjylland)

1. og 2. suppleant

Britt Jensen, Ejstrupholm (1. suppleant)
Joan Højlund, Engesvang (2. suppleant)

Efter generalforsamlingen gik de fremmødte medlemmer igang med at forberede den kommende udviklingsstrategi for perioden og som styrer, hvilke områder der skal prioriteres i den kommende periode.

LAG Ikast-Brande forventer at kunne behandle ansøgninger om tilskud i løbet af første kvartal 2023.

Rørbæk sø

LAG Ikast-Brande

LAG Ikast-Brande er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i Ikast-Brande Kommunes lokalsamfund ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Stiftende generalforsamling for ny LAG for perioden 2022-2027

Torsdag den 18. august 2022 afholdes der stiftende generalforsamling i den nye LAG Ikast-Brande for perioden 2022-2027.

Generalforsamlingen afholdes hos Ejstrupholm Flyveklub, Ikastvej 7, 7361 Ejstrupholm og begynder kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Velkomst og orientering om LAG etablering for perioden 2022-2027
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Beslutning om godkendelse til forslag til vedtægter
6. Valg af forperson
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af registreret revisor
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen tager vi hul på arbejdet med den nye lokale udviklingsstrategi samt planen for den videre proces med etableringen af den nye LAG Ikast-Brande.

TILMELDING er nødvendig af hensyn til bestilling af forplejning. Tilmelding skal ske senest onsdag
den 10. august klokken 12:00 til e-mail: laros@ikast-brande.dk.

Det er en betingelse for at blive valgt til bestyrelsen, at man er medlem af den lokale aktionsgruppe.

Medlemskab kan enten tegnes ved ankomst til generalforsamlingen eller ved at aflevere udfyldt indmeldingsblanket ved ankomst. Tilmeldingsblanketten findes på www.lag.ikast-brande.dk.

Åben indmeldingsblanket

Åben forslag til vedtægter

Også LAG Ikast-Brande i 2022-2027

Den 30. maj 2022 blev der afholdt informationsmøde for borgere, foreninger og virksomheder omkring oprettelse af en ny Lokal Aktionsgruppe i Ikast-Brande Kommune for perioden 2022-2027.

Der blev stemt om, hvorvidt foreningen skulle oprettes og søge om godkendelse hertil hos Bolig- og Planstyrelsen. Afstemningen viste, at der var flertalt for dette.

Der blev desuden stemt om, hvorvidt foreningen skulle søge et samarbejde med andre udpegede LAG-områder. Afstemningen viste, at LAG Ikast-Brande skal søges oprettet som en selvstændig Lokal Aktionsgruppe.

Administrationen går nu i gang med at udarbejde en officiel ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af den nye LAG Ikast-Brande. Herefter pågår arbejdet med at udarbejde en ny udviklingsstrategi for det kommende landdistriktsprogram.

Hold øje med denne side for at se, hvornår vi holder et strategimøde tæt på dig!