; ; LAG 2014-2020 | LAG
Gå til hovedindhold

LAG 2014-2020

LAG Ikast-Brande for perioden 2014-2020 er under afvikling, men flere projekter er stadigvæk i gang med arbejdet. Har du spørgsmål til færdiggørelse af et projekt skal du læse i dit tilsagnsbrev eller kontakte LAG Ikast-Brande.

11. nov. 2022

Om LAG 2014-2020

Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer og 1 suppleant. Ét medlem er udpeget af Ikast-Brande Kommunes Byråd og ét medlem er udpeget af Regionsrådet.

Formand
Bent Hulegård Jensen
2010 9830
Send e-mail

Næstformand
Karina Faartoft
4092 9673
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Britt Jensen
7577 3245
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Henning Berg
2070 8668
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Nils J. Lou
4020 4102
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Knud Stilling
4096 4124
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Niels-Jørgen Hansen
2032 2012
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Ikast-Brande byråd
Annette Mosegaard
2810 0812
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Region Midtjylland
Anne Marie Søe Nørgaard
2037 7055
Send e-mail

1. Suppleant
Joan Højlund
6155 6888
Send e-mail

LAG Koordinator
Mette Vildbrad
9960 4155
Send e-mail

LAG Assistent
Lasse Østergaard
9960 4156
Send e-mail

Vi er glade for, at du overvejer at indmelde dig som medlem i LAG Ikast-Brande.

For at blive medlem bedes du indsende en e-mail til fritid@ikast-brande.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse, post nr. og by
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer

Du bekræfter ved indmelding i LAG Ikast-Brande, at du er fyldt 15 år og at du er bosiddende i Ikast-Brande Kommune.

Din indmelding i LAG Ikast-Brande er gældende fra den dato, hvor vi har registreret modtagelse af din e-mail.

Din indmelding i LAG Ikast-Brande er gældende indtil du skriftligt melder dig ud af foreningen eller indtil LAG Ikast-Brandes opgaver i henhold til programperioden 2014-2020 er afsluttede.

Ved din indmelding i LAG Ikast-Brande giver du samtykke til, at den lokale aktionsgruppe registrerer, behandler og videregiver oplysninger om dig, i det omfang det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Herunder finder du yderligere uddybende information om LAG Ikast-Brandes behandling af de personoplysninger, som du har angivet i e-mailen:

Information om behandling af personoplysninger i LAG Ikast-Brande

Som medlem af LAG Ikast-Brande har du krav på information om, hvordan vi i den lokale aktionsgruppe behandler dine medlems oplysninger:

LAG Ikast-Brandes formål med at indhente oplysninger
Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling mv. LAG Ikast-Brande opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. LAG Ikast-Brande sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen.

Afgivelse af oplysninger
Det er et krav for at blive medlem af LAG Ikast-Brande, at du underskriver samtykkeerklæringen og udfylder samtlige oplysninger på indmeldelsesformularen.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i LAG Ikast-Brandes medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Ret til indsigt og berigtigelse
Ved at henvende dig til LAG Ikast-Brande, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen.

Ret til at få slettet oplysninger
Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da vi ikke må registrere oplysninger om dig uden dit samtykke.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at læse et referat fra et møde i LAG Ikast-Brande, så kan du få referatet tilsendt ved at sende en e-mail til os.

LAG Ikast-Brande skal afvikle sin generalforsamling senest inden udgangen af april måned hvert år.

Hvis du ønsker at få tilsendt et referat fra en generalforsamling eller et regnskab, så send os en e-mail.

Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune er i 2020 karakteriseret ved forøgede jobmuligheder, iværksætteri, vækst, nærhed faciliteter og aktiviteter samt en styrket evne til at samarbejde innovativt på tværs af foreninger, virksomheder, lokalsamfund og kommuner til gavn for alle i området.

Læs LAG Ikast-Brande lokale udviklingsstrategi for perioden 2014-2020

I LAG Ikast-Brande arbejder vi for at realisere dette i Ikast-Brande Kommune ved at fokusere på følgende visioner og målsætninger:

Vision 1, Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked
Målsætning 1.1, fremme etableringen nye virksomheder og iværksætteri
Målsætning 1.2, fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder
Målsætning 1.3, fremme udviklingen af eksisterende virksomheder med vækstpotentiale

Vision 2, Attraktive lokalområder og styrkelse af bosætningen
Målsætning 2.1, styrke udviklingen af og sammenhængen mellem servicefaciliteter og aktivitetstilbud
Målsætning 2.2, fremme muligheden for oplevelser i naturen
Målsætning 2.3, styrke synliggørelsen af bosætningsmulighederne i IBK
Målsætning 2.4, fremme forskønnelse af lokalområderne

Dit projekt skal enten bidrage til at opfylde Vision 1 eller Vision 2 i Udviklingsstrategien. Du skal redegøre for, hvordan dit projekt bidrager til dette, når du udarbejder din ansøgning i PROMIS.

Udviklingsstrategien for 2014-2020 blev godkendt af følgende offentlige myndigheder:

  • Ikast-Brande Kommune
  • Region Midtjylland
  • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Hvis du ønsker at læse den fulde udviklingsstrategi, så kan du få den tilsendt ved at sende en e-mail til os.

Hvis du ønsker at læse LAG Ikast-Brandes vedtægt, så kan du få den tilsendt ved at sende en e-mail til os.