; ; LAG 2021-2027 | LAG
Gå til hovedindhold

LAG 2021-2027

Den 18. august 2022 blev den nye LAG Ikast-Brande officiel og foreningen er efterfølgende blevet godkendt som en Lokal Aktionsgruppe af Bolig- og Planstyrelsen.

11. nov. 2022
Bestyrelsen for LAG Ikast-Brande 2022

Bestyrelsen for LAG Ikast-Brande 2022; Mette Vildbrad (koordinator), Lotte Stoltenborg, Niels-Jørgen Hansen, Hanne Pedersen, Anja Isgaard, Kaj Jeppesen, Henning Berg, Knud Stilling, Joan Højlund (2. suppleant).

Materiale fra borgermødet den 24. januar 2023

Den 24. januar 2023 afholdte LAG Ikast-Brande et borgermøde på Hjertet i Ikast. Formålet med mødet var at finde mål og indsatser til det igangværende arbejde med at sikre en lokal udviklingsstrategi for programperioden 2023-2027.

Åben Slides fra borgermødet her.

Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling den 18. august 2022 i Ejstrupholm.

Navn Tlf. E-mail
Henning Berg (forperson) 2070 8668 henning.berg@live.dk 
Karina Faartoft 4092 9673 kkfaartoft@mvbmail.dk 
Knud Stilling 4096 4124 knud.stilling@gmail.com 
Niels-Jørgen Hansen 2032 2012 kvistbyggere@gmail.com 
Anja Isgaard 5189 0575 anjaisgaard@gmail.com 
Kaj Jeppesen 4018 1109 kaj.b.jeppesen@gmail.com 
Hanne Pedersen 2963 7113 habape8765@gmail.com 
Lotte Stoltenborg 2099 1046 lotst@ikast-brande.dk 
Anne Marie Søe Nørgaard 2037 7055 anne.marie.soe.noergaard@rr.rm.dk 
Britt Jensen (1. suppleant)    
Joan Højlund (2. suppleant)    

 

LAG Ikast-Brandes vedtægt blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 18. august 2022 i Ejstrupholm.

- Åben LAG Ikast-Brandes vedtægt

For at blive medlem bedes du indsende en e-mail til fritid@ikast-brande.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse, post nr. og by
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer

Du bekræfter ved indmelding i LAG Ikast-Brande, at du er fyldt 15 år og at du er bosiddende i Ikast-Brande Kommune.

Din indmelding i LAG Ikast-Brande er gældende fra den dato, hvor vi har registreret modtagelse af din e-mail.

Din indmelding i LAG Ikast-Brande er gældende indtil du skriftligt melder dig ud af foreningen eller indtil LAG Ikast-Brandes opgaver i henhold til programperioden 2021-2027 er afsluttede.

Ved din indmelding i LAG Ikast-Brande giver du samtykke til, at den lokale aktionsgruppe registrerer, behandler og videregiver oplysninger om dig, i det omfang det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Herunder finder du yderligere uddybende information om LAG Ikast-Brandes behandling af de personoplysninger, som du har angivet i e-mailen:

Information om behandling af personoplysninger i LAG Ikast-Brande

Som medlem af LAG Ikast-Brande har du krav på information om, hvordan vi i den lokale aktionsgruppe behandler dine medlems oplysninger:

LAG Ikast-Brandes formål med at indhente oplysninger
Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling mv. LAG Ikast-Brande opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. LAG Ikast-Brande sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen.

Afgivelse af oplysninger
Det er et krav for at blive medlem af LAG Ikast-Brande, at du underskriver samtykkeerklæringen og udfylder samtlige oplysninger på indmeldelsesformularen.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i LAG Ikast-Brandes medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Ret til indsigt og berigtigelse
Ved at henvende dig til LAG Ikast-Brande, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen.

Ret til at få slettet oplysninger
Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da vi ikke må registrere oplysninger om dig uden dit samtykke.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Materiale fra borgermødet den 24. januar 2023

Den 24. januar 2023 afholdte LAG Ikast-Brande et borgermøde på Hjertet i Ikast. Formålet med mødet var at finde mål og indsatser til det igangværende arbejde med at sikre en lokal udviklingsstrategi for programperioden 2023-2027.

Åben Slides fra borgermødet her.